Ogłoszenia

W dniu 16.05.2021r. miała miejsce awaria portalu trwająca przez okres kilkunastu godzin. Prawdopodobnie wina awarii portalu stała po stronie serwerów PRV należących do grupy PINO. Przyczyną tego mogło być: przeciążenie serwerów PRV, […]